جمعه 4 مهر 1399  
اخبار برگزیده
همایش تقدیر از معلمین قرانی نهاجا همایش تقدیر از معلمین قرانی عقیدتی سیاسی ستاد و قرار گاه پشتیبانی نهاجا با حضور امیر معاون محترم هماهنگ کننده نهاجا، ریاست محترم اداره عقیدتی سیاسی نهاجا، امیر معاون محترم هماهنگ کننده اداره عقیدتی سیاسی نهاجا و معاونین محترم اداره عقیدتی سیاسی نهاجا. همایش تقدیر از معلمین قرانی عقیدتی سیاسی  ستاد و قرار گاه پشتیبانی نهاجا با حضور امیر معاون محترم هماهنگ کننده نهاجا، ریاست محترم اداره عقیدتی سیاسی نهاجا، امیر معاون محترم هماهنگ کننده اداره عقیدتی سیاسی نهاجا و معاونین محترم اداره عقیدتی سیاسی نهاجا در مورخه 98/10/12 در سالن همایش ستاد نیروی هوایی برگراز گردید. در این همایش بعد ازسخنرانی ریاست محترم اداره عقیدتی سیاسی نهاجا، امیر محترم هماهنگ کننده نهاجا امیر سرتیپ خلبان دکتر هادیان ضمن تشکر از نهاد عقیدتی سیاسی در خصوص نقش عقیدتی سیاسی کارکنان و خانواده های آنها مطالبی را ایراد نمودند و بر برگزاری کلاس های قرآن در روز سه شنبه هر هفته تاکید داشتند، همچنینن در پایان همایش از تمامی معلمین قرآن حاضر در جلسه تقدیر به عمل آمد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر