یکشنبه 22 تیر 1399  
اخبار برگزیده
روز معلم 98-مشهد مراسم بزرگداشت هفته‌ی معلم به منظور تقدیر و قدرانی از زحمات اساتید دوره‌های بصیرت در 06/02/1398 در مرکز آموزش بصیرت مشهد برگزار گردید

با عنایت به تدابیر هیئت رئیسه محترم سازمان مبنی بر اجرای برنامه‌های مفید و اثربخش و با توجه با اینکه برنامه‌‌ی همایش گرامیداشت مقام معلم جزء برنامه‌های فرهنگی معاونت تربیت و آموزش ساع.ساجا می‌باشد، مراسم بزرگداشت هفتهی معلم به منظور تقدیر و قدرانی از زحمات اساتید دورههای بصیرت در 06/02/1398 در مرکز آموزش بصیرت مشهد برگزار که از تعداد 18 نفر از اساتید این دورهها و خانوادههای ایشان در حضور جانشین محترم سازمان حضرت حجهالاسلام والمسلمین احمد جلیلیصفت تقدیر به عمل آمد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر