یکشنبه 19 مرداد 1399  


 

طرح معرفت

(برنامه آیات نور سال 1398)

 
 

برنامه مسابقه پیامکی آیات نور در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف پخش می گردد در ابتدا پس از تلاوت آیات، تفسیر آن توسط ریاست محترم سازمان و یا جانشین محترمشان بیان و در پایان به تناسب هر روز از همان جزء قرآن کریم، سوالی طرح شده و هر روز به 8 نفر از شرکت کنندگان مسابقه که جواب صحیح داده اند، به قید قرعه جوایز یک میلیون ریالی به هر نفر اهدا می گردد.شماره تلفن پیامکی جهت استفاده عموم:   30000553

راهنما : آیات نور - نام خانوادگی - جواب صحیح

شماره تلفن پیامکی جهت استفاده کارکنان ارتش و خانواده محترمشان :   30008382
                                                                                                                 
                                                                                                          اسامی برندگان


 
 
   برنامه روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان - سوره حدید- آيه 11            دانلود 

 برنامه روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان - سوره احقاف- آيه 15         دانلود 

برنامه روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان - سوره جاثیه- آيه 15          دانلود 

برنامه روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان - سوره فصلت- آيه 30        دانلود 

برنامه روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان - سوره یاسین- آيه 65     دانلود 

برنامه روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان - سوره سبا- آيه 37            دانلود 


برنامه روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان - سوره لقمان - آيه 19      دانلود 

برنامه روز بیستم ماه مبارک رمضان - سوره قصص - آيه 84               دانلود 


برنامه روز نوزدهم ماه مبارک رمضان - سوره فرقان - آيه 77                  دانلود 

برنامه روز هجدهم ماه مبارک رمضان - سوره نور- آيه 32                      دانلود 

برنامه روز هفدهم ماه مبارک رمضان - سوره انبیاء- آيه 90-89            دانلود 

برنامه روز شانزدهم ماه مبارک رمضان - سوره مریم- آيه 59-60            دانلود 


   برنامه روز پانزدهم ماه مبارک رمضان - سوره اسرا- آيه 23                  دانلود 

برنامه روز چهاردهم ماه مبارک رمضان - سوره نحل- آيه 25                  دانلود 

برنامه روز سیزدهم ماه مبارک رمضان - سوره یوسف- آيه 83             دانلود


 برنامه روز دوازدهم ماه مبارک رمضان - سوره هود- آيه 10-11               دانلود 

 برنامه روز یازدهم ماه مبارک رمضان - سوره توبه - آيه 37                  دانلود 

 برنامه روز دهم ماه مبارک رمضان - سوره توبه - آيه 37                      دانلود 

   برنامه روز نهم ماه مبارک رمضان - سوره اعراف - آيه 156                  دانلود 
 

برنامه روز هشتم ماه مبارک رمضان - سوره اعراف - آيه 29                 دانلود 

برنامه روز هفتم ماه مبارک رمضان - سوره انعام - آيه 59                  دانلود 


برنامه روز ششم ماه مبارک رمضان - سوره نسا - آيه 149                 دانلود 

برنامه روز پنجم ماه مبارک رمضان - سوره نسا - آيه 114                 دانلود 

برنامه روز چهارم ماه مبارک رمضان - سوره آل عمران - آيه 118         دانلود 

برنامه روز سوم ماه مبارک رمضان - سوره آل عمران - آيه 13          
دانلود
 

برنامه روز دوم ماه مبارک رمضان - سوره بقره - آيه 110                  
دانلود
 

برنامه روز اول ماه مبارک رمضان - سوره بقره - آيه 44                    دانلود